สำนักงานมูลนิธิ ทุนท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ
เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8750
โทรสาร 02-252-8754

Than Tao Mahaprom Foundation Office
Office No. 494 Rajdumri Road, Lumpini, Pathumwan.
Tel. 02-252-8750
Fax. 02-252-8754

CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved