1. บริจาคด้วยตนเองที่สำนักงาน
   มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
   เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2. Scan ผ่าน QR Code 
   ( มูลนิธิฯ ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีการโอนเงินผ่านระบบ e-Donation )

3. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 


CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved