เมื่อปี พ.ศ. 2496 บริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ซึ่งมีพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เป็นประธานกรรมการได้เริ่มการก่อสร้างโรงแรมเอราวัณขึ้น ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2499 การก่อสร้างโรงแรมเอราวัณ ใกล้จะแล้วเสร็จ คณะกรรมการได้มอบให้พล.ต.ต. หม่อมหลวงจเร สุทัศน์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ไปติดต่อพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์เพื่อหาฤกษ์วันเปิดดำเนินกิจการ โรงแรมเอราวัณพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ได้แนะนำว่าเนื่องจากฤกษ์การวางศิลาฤกษ์ ที่ได้กระทำไว้ไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขโดยการสร้างศาลท่านท้าวมหาพรหมและศาลพระภูมิขึ้นไว้ โดยพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ ได้ทำพิธีบวงสรวง นายจิตร พิมพ์โกวิทช่างกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบและปั้นพระรูปท่านท้าวมหาพรหมตามแบบแผนของกรมศิลปากรโดยปั้นด้วย ปูนพลาสเตอร์ปิดทอง นายเจือระวี ชมเสวี และหม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล แห่งกรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบศาลท่านท้าวมหาพรหมได้สร้างเสร็จและนำมาประดิษฐานที่โรงแรมเอราวัณ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2499 โรงแรมเอราวัณจึงได้ถือเอาวันที่ 9 พฤศจิกายน ของทุกปีทำพิธีบวงสรวงเทวสถานแห่งนี้เป็นประจำตลอดมา


CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved