บริจาคเพื่อการกุศล แด่มูลนิธิสายใจไทยเป็นประจำทุกปี
 


มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ในปี 2566 มอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลต่างๆ
รวม 27 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 80.48 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ในปี 2565 บริจาคให้แก่สถานสาธารณะกุศล และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
รวม 12 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 51.24 ล้านบาท
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ในปี 2564 มอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 112 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 96.47 ล้านบาท
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
มอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 377 เครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น 55.00 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 31 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 115.57 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 21 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 83.00 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 45 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 144.216 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 36 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 54.60 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 44 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 136.61 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 35 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 46.185 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 42 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 95.44 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 36 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 57.34 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 


มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 19 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 66.24 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงานและโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 86แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 50.35 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาล
รวม 9 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 65 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลต่างๆ รวม 61 แห่ง
มูลค่าทั้งสิ้น 22.82 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลต่างๆ รวม 44 แห่ง
มูลค่าทั้งสิ้น 68.55 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลต่างๆ รวม 73 แห่ง
มูลค่าทั้งสิ้น 47.84 ล้านบาท
คณะกรรมการอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลต่างๆ รวม 47 แห่ง
มูลค่าทั้งสิ้น 48.36 ล้านบาท
คณะกรรมการอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลต่างๆ รวม 8 แห่ง
มูลค่าทั้งสิ้น 31.22 ล้านบาท
คณะกรรมการอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลต่างๆ รวม 48 แห่ง
มูลค่าทั้งสิ้น 41.66 ล้านบาท
คณะกรรมการอนุมัติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลต่างๆ รวม 59 แห่ง
มูลค่าทั้งสิ้น 34.5 ล้านบาท
คณะกรรมการอนุมัติ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
 

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่าทั้งสิ้น 42.3 ล้านบาท
ให้แก่โรงพยาบาล 48 แห่ง
โดยมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552
 

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่าทั้งสิ้น 34.4 ล้านบาท
ให้แก่โรงพยาบาล 65 แห่ง
โดยมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552
 

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาล และสถานีอนามัยต่างๆ
รวม 89 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 29.77 ล้านบาท
โดยมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550
 

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาล และสถานีอนามัยต่างๆ
รวม 89 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 29.77 ล้านบาท
โดยมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550
 

พิธีมอบเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง
มูลค่า 1.6 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดย มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เมื่อ สิงหาคม 2550

 

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 80 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล 73 แห่ง
โดยมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2549
มอบทุน 5 แห่ง เป็นเงิน 33.8 ล้านบาท
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ 22 กันยายน 2549
มอบทุน 100 แห่ง เป็นเงิน 29.5 ล้านบาท
 

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ 19 พฤษภาคม 2549
มอบทุน 136 แห่ง เป็นเงิน 27.5 ล้านบาท
 

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 32.67 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล 131 แห่ง
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548
 

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 17.41 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล 72 แห่ง
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548
 

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ มุลค่า 21.8 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล 84 แห่ง
โดยมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547
 

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ มุลค่า 25.1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล 65 แห่ง
โดยมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547
 

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล 77 แห่ง
โดย มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
 

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 21.8 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล 84 แห่ง
โดยมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546
 

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 25.1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล 65 แห่ง
โดยมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546
 
 
 
 

เครื่องมือแพทย์ที่ทางมูลนิธิได้บริจาคแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ
 
 
CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved