ค่าบำรุงสถานที่และเงื่อนไข
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ

การขอรำแก้บนด้วยตนเอง
   - อนุญาตให้แสดงอยู่กับที่ได้ที่มุมศาลด้านติดโรงแรมฯ เท่านั้น
   - ห้ามออกมาแสดงบริเวณรอบศาลหรือบริเวณอื่นโดยเด็ดขาด
   - รำแก้บนได้ ระหว่างเวลา 07.00 ถึง 08.00 น. ไม่เกิน 15 นาที
   - อัตราค่าบำรุง รำคนละ 500 บาท

การขอแสดงสิงโต
   - อนุณาตให้แสดงสิงโตได้ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. เท่านั้น
   - อนุญาตให้แสดงอยู่กับที่เฉพาะที่มุมศาลติดโรงแรมฯ เท่านั้น
   - ห้ามออกมาแสดงบริเวณรอบศาลหรือบริเวณอื่นโดยเด็ดขาด
   - อนุญาตให้แสดงสิงโตได้ ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
   - อัตราค่าบำรุง ครั้งละ 1,000 บาท

การขอวางถวายช้างไม้
   - ขนาดความสูง ตั้งแต่ 13 - 23 นิ้ว ตัวละ 500 บาท
   - ขนาดความสูง ตั้งแต่ 24 - 30 นิ้ว ตัวละ 1,000 บาท
   - ขนาดความสูง ตั้งแต่ 31 - 40 นิ้ว ตัวละ 2,000 บาท
   - ไม่อนุญาตให้วางช้างไม้ขนาดความสูง 40 นิ้วขึ้นไป
   - ไม่อนุณาตให้วางช้างไม้หรือวัตถุอื่นใดที่มีขนาดใหญ่จนเป็นที่กีดขวางทางสัญจรในบริเวณศาล

การขอสัมภาษณ์ และถ่ายภาพ
   - ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมูลนิธิฯก่อน
   - ห้ามกระทำการจนเป็นปัญหากีดขวางกีดกัน ทำความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้มาสักการะ ท่านท้าวมหาพรหมฯ
   - ห้ามนำผลงานไปใช้ในทางการค้า เพื่อหวังผลกำไร จนเกิดความเสื่อมเสียต่อองค์ท่านท้าว มหาพรหม หรือมูลนิธิฯ


ราคาขาย
ลำดับ รายการ ราคา
1 มาลัยพวงใหญ่ 4 พวง พร้อมธูป เทียน 50.-
2 มาลัยมะลิ 4 พวง พร้อมธูป เทียน 80.-
3 พวงมาลัย 7 สี 7 ศอก 35.-
4 (นอกเหนือจากนี้คิดราคาตามสั่ง)
5 ทองคำเปลว (10 แผ่น) 10.-
6 ผ้าแพรสีต่างๅ (1 ชิ้น) 10.-
7 ช้างไม้ขนาด 1 นิ้ว 20.-
8 ช้างไม้ขนาด 2 นิ้ว 30.-
9 ช้างไม้ขนาด 3 นิ้ว 50.-
10 ช้างไม้ขนาด 4 นิ้ว 80.-
11 ช้างไม้ขนาด 5 นิ้ว 110.-
12 ช้างไม้ขนาด 6 นิ้ว 140.-

นางมันทนา ผลสินธุ์
โทร. 081-915-4385CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved